Политика за връщане на стоки


 

1.Предмет

Настоящият документ представлява политиката за връщане на стоки на онлайн магазина cocoshopeu.com. Това е споразумение, подписвано двустранно при извършване на покупко-продажба през нашата онлайн платформа.

  1. Продавач

2.1. Този магазин е собственост на фирма „Андреев груп бг“ ЕООД

МОЛ: Андрей Андреев

БУЛСТАТ: Bg204147163

Телефон за контакти – 359879030534

Седалище: София, България, жк. Гео Милев, ул.Хемус 74-78, вх. А, ап.7,

наричан по-долу ПРОДАВАЧЪТ

2.2. Този магазин е администриран от ПРОДАВАЧА

2.3. Можете да се свържете с ПРОДАВАЧА на посочения по-горе телефон или на e-mail info@cocoshopeu.com

  1. Договор

Всеки потребител, направил поръчка през платформата на CocoShop, наричан по-долу КЛИЕНТЪТ, се съгласява автоматично с посочените по-долу правила и условия. Той, също така, декларира, че е напълно запознат с тях. Промени в Договора могат да бъдат правени по всяко едно време от ПРОДАВАЧА, като той не се задължава да уведоми за това КЛИЕНТИТЕ. При налични две версии на този документ ( актуална и неактуална ), за актуална се счита тази, която е била налична при покупката от КЛИЕНТА.

КЛИЕНТЪТ няма никакво право да оспорва точки, параграфи и правила от Договора.

  1. Условия

4.1 Законов срок за връщане на артикули, закупени през Интернет

Законовият срок за връщане на артикулите, закупени през Интернет, е 14 календарни дни от датата на поръчка. Търговският вид на продуктите не бива да е нарушен. КЛИЕНТЪТ се отказва от това си право в случаите, когато:

  • КЛИЕНТЪТ е премахнал етикетите/идентифициращите марката знаци
  • КЛИЕНТЪТ е нарушил целостта на опаковката, предоставена от ПРОДАВАЧА
  • КЛИЕНТЪТ е отварял/ отварял и използвал продукта
  • Има каквито и да е следи от употреба, причинени от КЛИЕНТА

При наличието на една или повече от причините за отказ за рекламация, ПРОДАВАЧЪТ ще откаже замяна/връщане на парите.

Ако гореспоменатите изключения не са налични, КЛИЕНТЪТ може да се свърже с ПРОДАВАЧА на посочените в сайта телефон или e-mail адрес за уточняване детайлите по връщането. В такъв случай, доставката е за сметка на КЛИЕНТА.

Други случаи, в които КЛИЕНТЪТ няма право на отказ:

  • Когато ПРОДАВАЧЪТ изрично е упоменал, че стоката е с транспортни дефекти ( преоценена стока )
  • Когато ПРОДАВАЧЪТ изрично е упоменал, че за съответния продукт не се предлага връщана и/или замяна
  • КЛИЕНТЪТ не може да предостави доказателство за извършена покупка

При наличието на един или повече от тези случаи, КЛИЕНТЪТ няма право на замяна и/или отказ.

Споразумението влиза в сила от 3.14.2017г. и е утвърдено от Управителя на фирмата