Общи условия


Общи условия на платформата Cocoshop

 1. Предмет

Настоящият документ представлява общите условия на платформата Cocoshopeu.com. Това споразумение, наричано по-долу ДОГОВОРЪТ, е двустранно подписано от търговеца, наричан по-долу ТЪРГОВЕЦЪТ и потребителят на платформата, наричан по-долу КЛИЕНТЪТ. КЛИЕНТЪТ няма никакво право на коментар по ДОГОВОРА, както и оспорвания. Всеки, направил поръчка чрез платфорамата COCOSHOP, се съгласява с тях.

Продавачът не се задължава да уведомява КЛИЕНТА при промени в споразумението. При поръчка от магазина, за актуална версия се счита наличната в момента на сайта. КЛИЕНТЪТ е длъжен да се информира за промените.

Това споразумение е тясно свързано с останалите – ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ и ПОЛИТИКА ЗА ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

 

1 Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и след регистрация да поръчва обявените стоки на Интернет магазина COCOSHOPEU.com
2. Потребителят/клиентът носи своята отговорност за потребителското име и парола за достъп до ПЛАТФОРМАТА. Ако той ги изгуби, следва да използва опцията „загубена парола“ на сайта. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за действия, извършени от трети лица от акаунта на КЛИЕНТА.

 1. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата COCOSHOPEU.com4.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите:

  •    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  •    да не извършва злоумишлени действия;

  4а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката (или обратната доставка при отхвърляне на стоката), да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

 2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 

 1. 1. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
  2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на COCOSHOP.
  3. ТЪРГОВЕЦЪТ, след получаване на плащането, се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен.4 ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

  5. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА

  6. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да инсталира на компютрите на потребителите cookies. Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.